Skip to main content

Wij zetten ons in voor een efficiënt HIS in de huisartsenpraktijk en denken mee bij plannen voor de toekomst

Ontmoet hieronder onze bestuursleden die zich inzetten op diverse fronten. Wil jij ook meedenken over jouw praktijk ICT en daar invloed op uitoefenen? Wellicht wil je dan eens bij ons meekijken. Je bent van harte welkom. We kunnen altijd enthousiaste gebruikers gebruiken in ons bestuur. Neem contact met ons op via het secretariaat.

Ronald van Ingen

Huisarts te Apeldoorn

Ik ben huisarts en run samen met mijn vrouw een duopraktijk in Apeldoorn. We hebben twee kinderen en mijn hobby is trailrunning in de bergen. Ik ben al sinds 1998 actief in de huisartsenautomatisering. Eerst als bestuurslid en in 2018 als voorzitter van de gebruikersvereniging.

Onze belangrijkste ambitie is goedwerkende, innovatieve en toekomstbestendige HISsen. We behartigen de belangen van onze leden bij de leveranciers en houden de vinger aan de pols bij de ontwikkelingen en het jaarplan. Daarnaast ondersteunen we enthousiaste collega’s bij het op de agenda krijgen van hun ideeën, beantwoorden we vragen en bemiddelen we bij problemen tussen gebruiker en leverancier. Via NedHIS en de overlegstructuren van NedHIS vertegenwoordigen we de gebruikers ook op het beleidsmatige en politieke vlak.

Albert van der Veer

Huisarts te Bilthoven

Ik ben Albert van der Veer en werk als praktijkhoudend huisarts in Bilthoven. Daarnaast werk ik als CMIO voor Unicum huisartsenzorg. Op die manier ben ik op verschillende schaalgroottes bezig met digitalisering en huisartsenzorg. Digitalisering heeft mijn interesse. Niet in het minst omdat er nog veel te winnen is als het gaat om digitalisering in huisartsenpraktijken en de eerstelijnszorg.
Als bestuurslid van de Sanday gebruikersvereniging probeer ik (met andere bestuursleden) te bereiken dat er in prioritering van ontwikkelwensen naast wettelijk verplichte ontwikkeling ook aandacht blijft voor gebruikerswensen. Daarnaast kan ik vanuit de praktijk ideeën aandragen om zaken efficiënter in te richten en commentaar leveren op voorgenomen wijzigingen of aanpassingen. Op het HaWeb forum dat we onderhouden halen we input van leden op en deze brengen we in op de vergaderingen. Omgekeerd houden we leden op de hoogte van ontwikkel(wensen) en prioritering.
Je kunt me bereiken via ons HaWeb platform of LinkedIn.

Martine Dieleman

Praktijkmanager te Hoenderloo

Ik ben Martine Dieleman - Janson.
Sinds 2008 heb ik samen met mijn man een apotheekhoudende huisartsenpraktijk in Hoenderloo. Ik ben daar aan het werk als praktijkmanager maar werk ook als doktersassistente, apothekersassistente en POH-S. Naast mijn werk in de praktijk ben ik als zelfstandig adviseur door heel het land te vinden om praktijk te helpen bij praktische zaken of cursussen rondom Sanday (Promedico VDF of GP en APRO). Tevens ben ik al jaren lid van de softwarecommissie apotheekhoudend.
Als bestuurslid hoop ik bij te kunnen dragen aan een goede bestuurlijke organisatie rondom het HIS/AIS middels de gebruikersvereniging. Vanuit de gebruikersvereniging hoop ik bij te dragen aan een logische planning voor de ontwikkeling van het HIS/AIS, met als grootste belang: de gebruiker van Sanday.

Jasper Hartman

Huisarts te Dordrecht

Ik ben praktiserend huisarts in Dordrecht en sinds 20217 in het bestuur van de gebruikersvereniging. Daarnaast ben ik ook voorzitter van de softwarecommissie Promedico-ASP. Ik vind dat de gebruikers meer inspraak moeten hebben op de to do lijst van de HIS leveranciers: welke ICT-ontwikkelingen moeten voorrang krijgen en welke niet? We moeten als gebruikersvereniging zichtbaar zijn en duidelijk onze voorkeuren uitdragen namens onze leden naar organisaties als LHV, NHG, Nictiz en VZVZ. Zichtbaarheid en duidelijkheid – dat brengt ons terug bij realistische verwachtingen.

Robert Wladasch

Huisarts te Haarle

k ben Robert Wladasch en ben apotheekhoudend huisarts in Haarle. Daar werk ik sinds 2007 samen met mijn vrouw. We zijn begonnen met ASP+, daarna overgegaan op VDF en sinds vorig jaar op Sanday Huisarts en Apotheek. Sinds 2012 ben ik lid van de Software Commissie voor Promedico VDF en sinds 2021 bestuurslid gebruikersvereniging van Promedico/Sanday.

Als bestuurslid van de gebruikersvereniging wil ik graag zorgen dat de apotheekhoudend huisarts goed vertegenwoordigd wordt. Voor de gebruikers van de combinatie Sanday Huisarts en Sanday Apotheek wil ik er voor zorgen dat we uiteindelijk een vergelijkbare goede interactie tussen de systemen hebben als in Promedico VDF. Er is daarin nog veel te doen, daar zijn we druk mee bezig, en als er zaken zijn die men als apotheekhoudende belangrijk vindt hoor ik het graag.

Contact

Aarzel niet om contact met ons op te nemen! Of je nu een probleem wilt bespreken, een idee wilt delen of gewoon behoefte hebt aan ondersteuning, wij staan voor je klaar!

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam

Gebruikersvereniging Sanday

 

Eikeboom 21
4101 VA
Culemborg
info@gebruikersverenigingsanday.nl